انسان متعالیروابط سازمانی متعالیکارمندان متعالی

چگونه ارتباط موثر مدیران باعث پیشرفت کسب وکار می‌شود

عامل مهم موفقیت در یک کسب و کار نحوه برقراری ارتباط مدیر با کارکنان است. ارتباط خوب مدیر با کارکنان باعث انگیزه بیش تر انان و تلاش آنها برای پیشرفت سازمان می‌شود. هم چنین ارتباط راحت و موثر باعث بروز خلاقیت و بیان ایده‌های بیش تر میشود. اما اگر ارتباط موثر برقرار نشود در صورت بروز مشکل کارمندان از بیان ان خودداری می‌کنند چون احساس می‌کنند شاید با برخورد خوبی مواجه نشوند

ارتباط موثر

ارتباط موثر از نوع کلامی و غیر کلامی نقش مهمی در روابط امروزه برقرار می‌کند.بدون شک ارتباط خوب با دیگران عامل مهمی در بهبود وظایف کاری است. در حالی که ارتباط غیر موثر وناخوشایند عامل بازدارنده‌ای در موفقیت افراد می‌باشد.

در یک مجموعه مدیر نقش اصلی را ایفا می‌کند. مدیر وظیفه دارد تا به طور مشخص با سازماندهی اعضا و وظایف آنها باعث موفقیت مجموعه شود .مدیر در واقع رابط بین کارکنان با یک دیگر و کارکنان با محیط بیرون است. به همین دلیل نحوه ارتباط مدیر با هر یک از این عوامل می‌تواند سرنوشت کسب و کار را تغییر دهد.

به طور مثال مدیر اطلاعاتی را دریافت می‌کند و باید این اطلاعات را به کارکنان خود انتقال دهد در این انتقال اطلاعات  نحوه ارتباط‌گیری مدیر اهمیت ویژه‌ای دارد. هم چنین اگر در مجموعه کارمندان احساس راحتی در ارتباط با مدیر وجود نداشته باشد امکان پنهان کردن مشکلات و اتفاقات سازمان بیشتر خواهد بود. چون از اینکه برخورد مناسبی با آنها صورت نگیرد احساس نگرانی می‌کنند و این مسایل را پنهان نگه می‌دارند.

 ارتباط موثر

ارتباط موثر و تعریف آن

انسان به عنوان یک موجود اجتماعی از همان بدو تولد سعی در برقراری ارتباط با دیگران دارد. او سعی می‌کند از طریق همراه شدن با دیگران و شرکت در بحث و گفت وگو با دیگران ارتباط برقرار کند. طبق تحقیقات ۷۵ درصد زندگی روزانه انسان صرف برقراری ارتباط با دیگران می‌شود. همان طور که گفتیم ارتباط شامل نوع کلامی و غیر کلامی می‌شود. مثلا نگاه کردن به دیگران لبخند زدن به انان یا صحبت کردن با آنها  لمس کودکان یا حیوانات همگی نوعی از ارتباط است. ارتباطی که انسان به عنوان فردی اجتماعی از ان استفاده می‌کند.

انسان شخصیت خود را از طریق ارتباط تکامل می‌دهد و ارتباط سالم او می‌تواند شخصیتی سالم برای او بوجود آورد.

اما بهتر است تعریفی از ارتباط مخصوصا ارتباط موثر  به شما ارایه دهیم.

ارتباط موثر و تعریف آن

 

ارتباط چیست

ارتباط به عنوان یک فرایند انتقالی سعی می‌کند احساسات  عواطف  خواسته‌ها عقاید وافکار را از فرستنده به گیرنده از طریق کلامی یا غیر کلامی منتقل کند.

به طور کلی ارتباط پدیده‌ای است که از انسانهای نخستین که به صورت غیر کلامی با هم ارتباط برقرار می‌کردند.تا الان جریان دارد. البته نمی‌توان برای ارتباط کلامی انتهایی متصور شد. همه اعضای جهان خواسته یا نا خواسته به طوری اجتناب نا پذیر در حال ارتباط با یک دیگرند و ارتباط امری اجتناب نا پذیر است.

به طور کلی با مفهوم ارتباط آشنا شدیم و به طور خلاصه به این نتیجه رسیدیم که ارتباط یعنی انتقال پیام بین فرستنده و گیرنده به طور کلامی یا غیر کلامی.

اما آیا هر انتقال پیام یک ارتباط سالم و موثر است البته که جواب ما به شما نه است. ارتباط مانند هر پدیده‌ای دیگری دو جنبه خوب یا بد دارد ارتباطی سالم ارتباطی است که نقش مفیدی در زندگی انسان برقرار می‌کند. وضمن حفظ استقلال فردی باعث سلامتی وتاثیر مثبت در زندگی طرفین می‌شود و هم چنین نقش مهمی در کاهش استرس افراد می‌شود.

به طور کلی ارتباطی که واضح، مفید و سودمند و هم چنین در عین صداقت باشد ارتباطی سالم قلمداد می‌شود که در بهبود روابطمان با دیگران و شناخت احساساتمان به ما کمک می‌کند هم چنین هیچ یک از طرفین از این ارتباط احساس نا خوشایند و عدم راحتی نداشته باشند.

 

 

نقش ارتباط خوب میان مدیران و کارمندان در توسعه کسب و کار

ابتدا با یک مثال نقش مدیر را در وضعیت کسب و کار برای شما بیان می‌کنیم: یک سازمان را در نظر بگیرید که با وجود پیشرفت اقتصادی کارکنانی مغموم،افسرده، خسته و بی انگیزه دارد، آیا می‌توان وضعیت کلی همه‌ی این کارمندان را به شرایطی خارج محیط کار مربوط کرد.

بدون شک وضعیت کارمندان در بهبود وضعیت سازمان نقش مهمی دارد وقتی مدیر بدون توجه به همه‌ی این شرایط و عدم برقراری ارتباط سالم تنها بر زمینه اقتصادی تاکید دارد بدون شک بعد از مدتی به جای پیشرفت با پسرفت مواجه خواهد شد چرا که عدم انگیزه‌ی اولیه کارکنان و شرایط بد روحی آنان مانع از پیشرفت می‌شود.در این جا مدیر با توجه به وظیفه ونقش خود با برقراری ارتباط سالم می‌تواند فضا را برای برقرای ارتباط باز کند و کاری کند که پرسنل خود را عضوی از مجموعه بدانند و با مشارکت دادن کارکنان در سهم وسودی که از پروژه دریافت می‌کنند انگیزه را به افراد باز گرداند.

مدیر باید بتواند با برقراری ارتباط موثر بهداشت روانی اعضا را فراهم کند و سعی کند محیطی سالم و به دور از استرس وتنش‌های روحی فراهم کند چرا که کارمندانی با روحیه سالم و خصوصیات مثبت و هم چنین فعال در محیط کار به رشد و توسعه سازمان کمک می‌کند.

مدیر وظیفه دارد تا با کارمندان به طور موثر ارتباط برقرار کند تا از درستی اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد اطمینان حاصل پیدا کند.

مدیر می‌تواند با برقراری ارتباط موثر افراد مناسب و با انگیزه را در مجموعه خود بشناسد و در انجام کار‌های مهم تر از آنها استفاده کند.

مدیر با برقراری ارتباط موثر با کارکنان می‌تواند انتظارات و اهدافی که از هر یک از افراد دارد را به طور شفاف و واضح توضیح دهد تا نتیجه دلخواه بدست بیاید.

مدیر در حین ارتباط موثر با اعضا می‌تواند اهداف سازمان را برای اعضا توضیح دهد در این صورت افراد پیام واضح تری از اینکه مجموعه چه می‌خواهد در دست دارند و به صورت هدفمندتری در جهت پیش برد اهداف اقدام می‌کنند.

مدیر با برقراری ارتباط سالم فضای صمیمی‌تر و راحت‌تری را برای مجموعه تهیه می‌کند در این صورت مجال بروز عقاید و خلاقیت بیشتر خواهد شد و از مشورت و تجربه اعضا در پیش برد کسب و کار استفاده می‌شود.

 

مدیران چه کار هایی برای بهبود ارتباط خود با کارمندان باید انجام دهند

مدیران چه کار هایی برای بهبود ارتباط خود با کارمندان باید انجام دهند

بدون شک نحوه ارتباط گیری سالم  با کارمندان به طور موثر نیاز به مهارت‌هایی است که برای داشتن یک کسب و کار موفق به آن نیاز داریم. شما یک مدیر تازه کار باشید و با خواندن این مقاله سعی در بهبود کسب و کار خود دارید بدون شک بعد از درک اهمیت ارتباط موثر باید نحوه چگونگی این ارتباط را بلد باشید. نحوه ارتباط از راز‌های مهم موفقیت مدیران در کسب و کار‌های امروزی می‌باشد.

شاید جالب باشد که بدانید ارتباط موثر همیشه به ارتباطی گفته نمی‌شود که ما در حال صحبت کردن باشیم و یا بخواهیم از کلمات مناسب استفاده کنیم. امروزه یکی از مهم ترین روش‌های ارتباط خوب گوش دادن به سخنان دیگران است. شما به عنوان یک مدیر باید در ابتدا شنونده خوبی باشید و نشان دهید که سخنان کارمندانتان برایتان مهم و البته جذاب است. برای این کار نیاز به تعریف و تحسین‌های بی شمار وخارج از محدوده نیست تنها لازم است با خوب گوش دادن و دقت کردن به سخنان آنها سعی کنید سوالاتی به جا و متناسب با سخن فرد مقابلتان از او بپرسید. سوالاتی  که نشان دهنده‌ی توجه شما به صحبت‌های کارمندتان می‌باشد.

سعی کنید در هنگام سخن گفتن از کلمات مفید و کوتاه و کاربردی استفاده کنید. از گزاف گویی و تفسیر‌های اضافی بپرهیزید.

به عنوان یک مدیر نباید به افراد چیز هایی که برای آنها ناخوشایند است را بازگو کنید یا پشت سر آنها صحبت کنید. هم چنین بهتر است خواسته و اهدافتان را به طور مشخص و واضح بیان کنید.

استفاده از زبان بدن یکی از کارآمد ترین روش‌های ارتباط موثر غیر کلامی است که امروزه به طور ناخوداگاه می‌تواند تاثیر مثبت تری نسبت به زبان گفتار ایفا کند. با شناخت زبان بدن که یکی از بخش‌های مهم مدیریت در دنیای امروز محسوب می‌شود می‌توانید تاثیر کار خود را بیش تر کنید.

به عنوان یک مدیر وانمود نکنید که همه چیز را می‌دانید و کارمندان شما از هیچ چیز اطلاع ندارند. این حالت بیانگر غرور و خودخواهی شما می‌باشد و باعث می‌شوید اطلاعات ارزشمندی که دیگران می‌توانند به شما یاد بدهند را از خود دریغ کنید.

به عنوان یک مدیر شما باید رفتاری با نزاکت و توام با احترام والا تری از خود نشان دهید به عنوان یک مدیر استفاده از رفتار یا کلمات تاکیدی که نشانه بی توجهی یا عصبانیت شما است خودداری کنید مثلا از کلماتی مانند اوهوم خب یا… که نشانه بی توجهی شما می‌باشد اجتناب کنید.

به عنوان یک مدیر موفق سعی کنید در هنگام صحبت کردن دیگران وسط حرف آنها نپرید چون هم باعث حواس پرتی آنها می‌شوید هم احترام خود را زیر سوال می‌برید.

به طور خلاصه مدیر موفق با برقراری ارتباط موثر نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کسب و کار خود دارد. ارتباط موثر که می‌تواند ناشی از هوش هیجانی بالا و شناخت زبان بدن باشد نقش مهمی در پیشرفت کسب و کار یک مدیر دارد به عنوان یک مدیر موفق هنر خوب گوش دادن را فراموش نکنید.

 

امتیاز دهی به این مطلب

امتیاز کاربران: ۴.۴۵ ( ۱ رای)
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن